Program lojalnościowy

Program lojalnościowy dla Hotelu Verde Montana oraz Villa Verde

Program Wyjątkowy Gość jest programem lojalnościowym i powstał z myślą o osobach, które dobrze czują się w naszych obiektach oraz planują odwiedzać nas  częściej. 

1. Poziom SREBRNY min. 3 zrealizowane pobyty - 5% rabatu (bez kwoty minimalnej), darmowy parking,

2. Poziom ZŁOTY min. 3 zrealizowane pobyty na kwotę 20.000 zł  - 7% rabatu, darmowy parking  (Verde Montana)

3. Poziom PLATYNOWY min. 3 zrealizowane pobyty na kwotę 30.000 zł  - 10% rabatu, darmowy parking (Verde Montana)

Jak dołączyć do Programu?

To proste! Zgłoś swój udział podczas pobytu. Nasi pracownicy Recepcji chętnie wyjaśnią Ci  zasady. Programu i zapiszą do niego. Ty nie musisz robić nic więcej niż to, by relaksować się, w  pełni korzystając z atrakcji Hotelu.

REGULAMIN:

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym  Hotelu Verde Montana  w  Kudowie Zdroju oraz Hotelu Villa Verde w Zawierciu

Warunki przystąpienia do Programu:

1.     W Programie lojalnościowym mogą uczestniczyć osoby fizyczne powyżej 18 roku życia i  posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.     Program nie dotyczy pobytów grupowych i konferencyjnych.

3.     Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w programie jest brak  zaległych płatności na rzecz Organizatora Programu.

4.     Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie nie można łączyć z innymi promocjami  oferowanymi przez Hotel, chyba że dana promocja wyraźnie przewiduje taką  możliwość.

Przystąpienie do programu:

1.     Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz wyrażenie zgody  na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją

2.     Przywileje obowiązują tylko przy dokonywaniu rezerwacji pobytu bezpośrednio przez hotel.  Telefonicznie pod numerem +48 74 869 77 60 lub +48 32 670 38 00 oraz e- mailowo na adres  recepcja@verdemontana.pl lub recepcja@villaverde.pl lub w recepcji hotelowej. Zniżki nie  obowiązują przy rezerwacjach przez portale sprzedażowe (np. Booking.com, HRS, Travelist,  Triverna itp.).

3.     Konto w systemie jest imienne oznacza to, że rabat przysługuje na rezerwacje maksymalnie 2  pokoi hotelowych podczas jednej rezerwacji. Uczestnik Programu Lojalnościowego dokonujący  rezerwacji musi fizycznie przebywać w jednym z pokoi.

4.     Rozliczenia finansowe oraz aktualizacja statusu Uczestnika Programu dokonywane są tylko  poprzez recepcję Hotelu .

Postanowienia końcowe

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator  Programu.

1.     Organizator Programu ma prawo cofnąć część lub wszystkie przysługujące Uczestnikowi  Programu  przywileje, w przypadku gdy: Uczestnik programu naruszy postanowienia niniejszego  Regulaminu, Uczestnik Programu nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad pobytu w hotelach  czterogwiazdkowych, zgodnych z dobrymi obyczajami czy też do poleceń personelu hotelowego  lub narusza postanowienia Regulaminu Hotelowego obowiązującego w Hotelu Verde Montana lub  Villa Verde lub gdy dane podane przez Uczestnika Programu w deklaracji członkowskiej okażą się  nieprawdziwe.

2.     Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego  Regulaminu bez podania przyczyny i zobowiązuje się informować Uczestników Programu o tych  zmianach za pośrednictwem strony internetowej https://www.verdemontana.pl lub  https://www.villaverde.pl/

3.     Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://verdemontana.pl/program_lojalnosciowy

4.     Uczestnik Programu jest zobowiązany przynajmniej raz w ciągu roku skorzystać z usług Hotelu  Verde Montana lub Villa Verde. Przerwa w korzystaniu z usług Hoteli dłuższa niż 2 lata skutkuje  anulacją uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.